அறிவிப்பு

144 தடை உத்தரவின் காரணமாக விலை ஏற்றம், தரமில்லாத காய்கறிகள், வாகன போக்குவரத்து மற்றும் பொது நலன் கருதி தற்காலிகமாக எங்கள் சேவை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது

சூழ்நிலைகள் சாதகமான பின்பு எப்பவும் போல் குறைந்த விலையில் சேவை தொடரும்.
வாழ்க வளமுடன்.

-AptsoMart Online Grocery Shopping Store

Aptso Mart: Fresh vegetables and fruits Wholesale Price Online Grocery Shopping Store with Door Delivery Services . Learn more

Deals

of the Day
Aptsomart Shopping

Currently available products

/ தற்பொழுது கிடைக்கும் பொருட்கள்
aptsomart-shopping-banner

We drive fast & ship faster

Customized Delivery Options

We save your more money

Yes! Surprise waiting

Daily discount coupons

Stay with Aptsomart

fruit-banner-aptsomart